Välkommen till

Välkommen till min hemsida!

Jag heter Thor-Björn Bergman, är född 1957 och titulerar mig i första hand som filmare, författare och programmerare. Jag har utvecklat ett 50-tal mjukvaror, men på just den här sidan berättar jag om mitt dataprogram för planering, överblick och analys av bokmanus. Jag är stolt Aspergare och utöver mitt intresse för systemutveckling har jag en stark passion för mountainbike, tennis och utförsåkning. Jag jobbar som projektledare och manusutvecklare på Kidox sedan 2016.

Jag har även utvecklat

och är ”code leader” för

och upphovsman till

Bakgrund

Idén till PlanumScriptor kom när jag arbetade med min femte bok. Jag hade givit mig i kast med ett science fiction-drama i flera delar och det var något helt annat än mina tre tidigare böcker som mest byggde på verkliga händelser. Ju längre jag kom i skrivandet, desto större blev behovet av struktur, överblick och planering. Jag letade efter lämpliga lösningar på nätet, men hittade inget som passade. När råtexten till det första manuset var klart bestämde jag mig för att utveckla ett eget dataprogram som innehöll de verktyg jag behövde. Efter drygt 400 timmars arbete var den första versionen av PlanumScriptor klar och även om jag lägger till nya funktioner allteftersom fungerar programmet nu som en ovärderlig verktygslåda i mitt fortsatta skrivande.

Sammanfattning

PLANUMSCRIPTOR

Med programmet kan man skapa obegränsat antal bokprojekt. För varje projekt kan man skapa önskat antal kapitel innehållande sammanfattning, uppslag och kopplingar till kapiteldokument. Man kan jobba med tidsplan, tidsmatriser och uppföljning av moment i skrivprocessen. Från startsidan kan man växla mellan olika bokprojekt med en knapptryckning. Man kan också knyta ihop separata Wordfiler till ett komplett manusdokument.

KARAKTÄRER

I denna rutin kan man skapa obegränsat antal karaktärer och koppla dem till flera olika bokprojekt. Man kan registrera uppgifter såsom rubrik, kategori, födelsedatum, , egenskaper och utseende. Man kan också skapa upp till fyra olika länkar till varje karaktär och koppla ett fotografi till varje person i databasen. Man kan också välja bakgrundsfärg för varje rad i portalen.

HÄNDELSER

Med denna rutin kan man registrera händelser som sker i respektive kapitel och som ska följas upp längre fram. Man kan beskriva innebörden, notera uppslag och status, samt ange i vilket bokprojekt och i vilket kapitel som händelsen ska följas upp. Man ser tydligt vilka händelser som gjorts i kapitlet, vilka som ska följas upp i projektet och vilka händelser som redan är uppföljda.

DRAMATURGI

I denna rutin kan man strukturera upp sitt bokprojekt innan man börjar skriva. Detta kan göras genom att man antingen skapar dramaturgi som överensstämmer med planerat antal kapitel eller att man fritt beskriver händelser som boken ska innehålla. I rutinen kan man ange rubrik, typ, kategori, beskrivning och kapitel. På sidan visas även planteringar.

PÅMINNELSER

I denna rutin kan man skapa obegränsat antal påminnelser, antingen enstaka eller i serie med automatisk uppräkning av önskat nummer. Man kan välja att en påminnelseruta ska visas varje gång man startar systemet och att en e-postpåminnelse ska skickas ut till önskade mottagare när deadline närmar sig.

TEXTANALYSER

I systemets analysdel importerar man kapiteltext från Microsoft Word. Man kan sedan analysera orden för att få fram en lista på hur många gånger respektive ord förekommer. Med detta som underlag bygger man sedan upp sin egen lista med favorituttryck. Man kan sedan jobba med synonymer, se hur orden är fördelade i kapitlet samt ta fram läsbarhetsindex. Resultatet av alla analyssteg sparas i loggen.


ÖVRIGA VERKTYG

Utöver funktionerna ovan innehåller PlanumScriptor rutiner för att hantera research, scener, uppslag, gestaltning, synonymer, fraser, resurser, projektmål, påminnelser, kapitelsökning samt kontakter och kommunikation. Programmet innehåller även rutiner för säkerhetskopiering och återställning av backuper samt registrering av in- och utloggningar. Programmet bygger på molnlagring och kan användas på två datorer.

Övrig information

PHILIPOLYS

En ny rutin i PlanumScriptor är Philipolysen. I den kan man ta reda på en persons ordförståelse. I rutinen kan man välja ett slumpmässigt valt stycke från manuset och efter registrering av okända ord erhåller man statistik för både den aktuella analysen och alla analyser som ingår i urvalet. Min nioåriga Philip har varit med i utvecklingsarbetet och i den här videon berättar han om den nya analysen.

SKAPA KOMPLETT MANUSDOKUMENT AV SEPARATA WORD-FILER

Det senaste tillägget i PlanumScriptor är rutinen Manus. Med den kan man skapa en Word-fil bestående av valfritt antal kapitel som är sparade som separata Word-filer. Denna rutin underlättar kommunikationen med exempelvis lektörer och förlag. Att sätta ihop ett komplett manus med exempelvis startsidor och 36 kapitel tar ungefär 10 sekunder.

SYSTEMKRAV

PlanumScriptor är utvecklat för PC-datorer med Windows 10 och med en skärmupplösning på minst 1920×1080 pixlar. Funktionerna bygger på att databaser och programfunktioner är placerade i molnet, exempelvis på OneDrive eller My Drive. Programmet är inte officiellt lanserat, utan några års framtida tester får avgöra om så kommer att ske.

Följ mig gärna på sociala medier

Kontakta mig

Vill du veta mer om mitt skrivprojekt eller min programutveckling?

Tveka inta att höra av dig.

E-post

Thor-Björn Bergman

Software Engineer

bergman@planumscriptor.se

POWERED BY