Välkommen till

Ett dataprogram för planering, överblick och analys av i första hand bokmanus

Bakgrund

Idén till PlanumScriptor uppstod när författaren och programmeraren Thor-Björn Bergman jobbade på sin femte bok. Den här gången hade han gett sig i kast med ett science fiction-drama i tre delar och det var något helt annat än hans tidigare böcker som mest byggt på verkliga händelser. Ju längre Thor-Björn kom i skrivandet, desto större blev behovet av struktur, överblick och planering. Han letade efter lämpliga lösningar på nätet, men hittade inget som passade. När råtexten till den första boken var klar bestämde han sig för att utveckla ett eget dataprogram som innehöll de verktyg han behövde. Efter drygt 400 timmars arbete var PlanumScriptor klart och programmet fungerar nu som en viktig verktygslåda i hans fortsatta skrivande.

Sammanfattning

PLANUMSCRIPTOR

Med programmet kan man skapa obegränsat antal bokprojekt. För varje projekt kan man skapa önskat antal kapitel innehållande sammanfattning, uppslag och kopplingar till kapiteldokument. Man kan jobba med tidsplan, tidsmatriser och uppföljning av moment i skrivprocessen. Från startsidan kan man växla mellan olika bokprojekt med en knapptryckning. Man kan också knyta ihop separata Wordfiler till ett komplett manusdokument.

KARAKTÄRER

I denna rutin kan man skapa obegränsat antal karaktärer och koppla dem till flera olika bokprojekt. Man kan registrera uppgifter såsom rubrik, kategori, födelsedatum, , egenskaper och utseende. Man kan också skapa upp till fyra olika länkar till varje karaktär och koppla ett fotografi till varje person i databasen. Man kan också välja bakgrundsfärg för varje rad i portalen.

PLANTERINGAR

Med denna rutin kan man registrera planteringar som görs i respektive kapitel. Man kan beskriva innebörden, notera uppslag och status, samt ange i vilket bokprojekt och i vilket kapitel som planteringen ska följas upp. Man ser tydligt vilka planteringar som gjorts i kapitlet, vilka planteringar som ska följas upp i projektet och vilka planteringar som har följts upp.

DRAMATURGI

I denna rutin kan man strukturera upp sitt bokprojekt innan man börjar skriva. Detta kan göras genom att man antingen skapar dramaturgi som överensstämmer med planerat antal kapitel eller att man fritt beskriver händelser som boken ska innehålla. I rutinen kan man ange rubrik, typ, kategori, beskrivning och kapitel. På sidan visas även planteringar.

PÅMINNELSER

I denna rutin kan man skapa obegränsat antal påminnelser, antingen enstaka eller i serie med automatisk uppräkning av önskat nummer. Man kan välja att en påminnelseruta ska visas varje gång man startar systemet och att en e-postpåminnelse ska skickas ut till önskade mottagare när deadline närmar sig.

TEXTANALYSER

I systemets analysdel importerar man kapiteltext från Microsoft Word. Man kan sedan analysera orden för att få fram en lista på hur många gånger respektive ord förekommer. Med detta som underlag bygger man sedan upp sin egen lista med favorituttryck. Man kan sedan jobba med synonymer, se hur orden är fördelade i kapitlet samt ta fram läsbarhetsindex. Resultatet av alla analyssteg sparas i loggen.


ÖVRIGA VERKTYG

Utöver funktionerna ovan innehåller PlanumScriptor rutiner för att hantera research, scener, uppslag, gestaltning, synonymer, fraser, resurser, projektmål, påminnelser, kapitelsökning samt kontakter och kommunikation. Programmet innehåller även rutiner för säkerhetskopiering och återställning av backuper samt registrering av in- och utloggningar. Programmet bygger på molnlagring och kan användas på två datorer.

Övrig information

PHILIPOLYS

En ny rutin i PlanumScriptor är Philipolysen. I den kan man ta reda på en persons ordförståelse. I rutinen kan man välja ett slumpmässigt valt stycke från manuset och efter registrering av okända ord erhåller man statistik för både den aktuella analysen och alla analyser som ingår i urvalet. Nioåriga Philip har varit med i utvecklingsarbetet och i den här videon berättar han om den nya analysen.

SKAPA KOMPLETT MANUSDOKUMENT AV SEPARATA WORD-FILER

Det senaste tillägget i PlanumScriptor är rutinen Manus. Med den kan man skapa en Word-fil bestående av valfritt antal kapitel som är sparade som Word-filer. Denna rutin underlättar kommunikationen med exempelvis lektörer och förlag. Att sätta ihop ett komplett manus med exempelvis startsidor och 36 kapitel tar ungefär 10 sekunder.

SYSTEMKRAV

PlanumScriptor är utvecklat för PC-datorer med Windows 10 och med en skärmupplösning på minst 1920×1080 pixlar. Funktionerna bygger på att databaser och programfunktioner är placerade i molnet, exempelvis på OneDrive eller My Drive. Programmet är inte officiellt lanserat, utan några års framtida tester får avgöra om så kommer att ske.

Kontakta mig

Även om PlanumScriptor inte finns på marknaden är du välkommen med dina synpunkter.

E-post

Thor-Björn Bergman

Software Engineer

bergman@planumscriptor.se

POWERED BY