Välkommen till

Jag heter Thor-Björn Bergman, är född 1957 och arbetar som filmare, författare och programmerare. Jag har utvecklat ett 50-tal mjukvaror, men på just den här sidan berättar jag om mitt unika dataprogram för planering, överblick och analys av bokmanus.

Jag är stolt Aspergare och utöver mitt intresse för programmering har jag en stark passion för mountainbike, tennis och utförsåkning.

Jag har även utvecklat

och är ”code leader” för

och upphovsman till

Bakgrund

Idén till PlanumScriptor uppstod när jag började arbeta med ett science fiction-drama i tre delar vilket var något helt annat än mina tidigare böcker som mest byggt på verkliga händelser. Ju längre jag kom i skrivandet, desto större blev behovet av struktur, överblick och planering. Jag letade efter lämpliga lösningar på nätet, men hittade inget som passade mina behov. När råtexten till det första manuset var klar bestämde jag mig för att utveckla ett eget dataprogram som innehöll de verktyg jag behövde. Efter drygt 400 timmars arbete var betaversionen klar och nu några år senare fungerar programmet som en ovärderlig verktygslåda i mitt fortsatta skrivande. I dagsläget är det version 1.8 som gäller, innehållande en rad nya funktioner.

Sammanfattning

PLANUMSCRIPTOR

Med programmet kan man skapa obegränsat antal bokprojekt. För varje projekt kan man skapa önskat antal kapitel innehållande sammanfattning, uppslag och kopplingar till kapiteldokument. Man kan jobba med tidsplan, tidsmatriser och uppföljning av moment i skrivprocessen. Från startsidan kan man växla mellan olika bokprojekt med en knapptryckning. Man kan också knyta ihop separata Wordfiler till ett komplett manusdokument.

KARAKTÄRER

I denna rutin kan man skapa obegränsat antal karaktärer och koppla dem till flera olika bokprojekt. Man kan registrera uppgifter såsom rubrik, kategori, födelsedatum, , egenskaper och utseende. Man kan också skapa upp till fyra olika länkar till varje karaktär och koppla ett fotografi till varje person i databasen. Man kan också välja bakgrundsfärg för varje rad i portalen.

HÄNDELSER

Med denna rutin kan man registrera händelser som sker i respektive kapitel och som ska följas upp längre fram. Man kan beskriva innebörden, notera uppslag och status, samt ange i vilket bokprojekt och i vilket kapitel som händelsen ska följas upp. Man ser tydligt vilka händelser som gjorts i kapitlet, vilka som ska följas upp i projektet och vilka händelser som redan är uppföljda.

DRAMATURGI

I denna rutin kan man strukturera upp sitt bokprojekt innan man börjar skriva. Detta kan göras genom att man antingen skapar dramaturgi som överensstämmer med planerat antal kapitel eller att man fritt beskriver händelser som boken ska innehålla. I rutinen kan man ange rubrik, typ, kategori, beskrivning och kapitel. På sidan visas även planteringar.

PÅMINNELSER

I denna rutin kan man skapa obegränsat antal påminnelser, antingen enstaka eller i serie med automatisk uppräkning av önskat nummer. Man kan välja att en påminnelseruta ska visas varje gång man startar systemet och att en e-postpåminnelse ska skickas ut till önskade mottagare när deadline närmar sig.

TEXTANALYSER

I systemets analysdel importerar man kapiteltext från Microsoft Word. Man kan sedan analysera orden för att få fram en lista på hur många gånger respektive ord förekommer. Med detta som underlag bygger man sedan upp sin egen lista med favorituttryck. Man kan sedan jobba med synonymer, unicitet, ordens fördelmimg i kapitlet samt ta fram läsbarhetsindex. Resultatet av alla analyssteg sparas i loggen.

KAPITELSÖKNING OCH ANALYS AV FAVORITFRASER

I kapitelsökningen kan man söka efter ord eller fraser. Resultatet visas dels som antal förekomster i varje kapitel, dels hur många kapitel sökvillkoret förekommer i. Man kan växla mellan åtta olika bokprojekt med bara en knapptryckning. Man kan också analysera hela manuset eller enstaka kapitel för att se statusen för sina favoritfraser. Man anger själv sökvillkoren, exempelvis ≥ 2, och resultatet visas som en lista där man ser hur många gånger frasen förekommer.


ÖVRIGA VERKTYG

Utöver funktionerna ovan innehåller PlanumScriptor rutiner för att hantera research, bildscener, uppslag, gestaltning, synonymer, fraser, resurser, projektmål, koder, journaldokument, påminnelser, kapitelsökning, ordförståelser, mapp och dokumenthantering, analys av favoritfraser, fotogalleri, datumberäkning, samt kontakter och kommunikation.

Programmet innehåller även rutiner för administration av databaser, statistikrapporter, säkerhetskopiering och återställning av backuper samt registrering av in- och utloggningar. Databaserna kan lagras på molnet och systemet kan användas på två datorer.

Övrig information

SKAPA KOMPLETT MANUSDOKUMENT AV SEPARATA WORD-FILER

Det senaste tillägget i PlanumScriptor är rutinen Manus. Med den kan man skapa en Word-fil bestående av valfritt antal kapitel som är sparade som separata Word-filer. Denna rutin underlättar kommunikationen med exempelvis lektörer och förlag. Att sätta ihop ett komplett manus med exempelvis startsidor och 36 kapitel tar ungefär 10 sekunder.

ÖVRIG INFORMATION

PlanumScriptor är utvecklat för PC-datorer med Windows 10/11 och med en skärmupplösning på minst 1920×1080 pixlar. Systemet bygger på att databaser och programfunktioner är placerade i molnet, exempelvis på OneDrive eller My Drive. Man skriver sina kapitel i separata Word-dokument som sedan länkas till programmet. PlanumScriptor finns bara i ett exemplar och är inte tillgängligt på den allmänna marknaden.

Följ mig gärna på sociala medier

Kontakta mig

Vill du veta mer om mitt skrivprojekt eller min programutveckling?

Tveka inta att höra av dig.

E-post

Thor-Björn Bergman

Software Engineer

POWERED BY